Obchodní podmínky

Objednávka učiněná na www.vinaslavnych.cz je závazná pro nakupujícího i dodavatele.

Při nákupu zboží v hodnotě nad 3600,-Kč (s DPH) vám nebude účtován žádný poplatek. Při nižší objednávce  bude účtován poplatek 150kč (včetně DPH) . Vína vám budou buď naší společností, nebo prostřednictvím České pošty a.s. doručena do jednoho týdne.V opačném případě Vás budeme kontaktovat ohledně termínu či nedostupnosti zboží.

Pro zahraniční:

Cena za dopravu se počítá podle sazebníku České pošty a.s. konečnou cenu Vám vždy předem sdělíme.
U objednávek většího rozsahu, lze domluvit podmínky objednání i dodání individuálně.  Samozřejmostí je možnost platby na fakturu.

Za nákup můžete zaplatit buď hotově při jeho převzetí nebo předem převodam na bankovní účet.

Potvrzení objednávky se provádí elektronickou formou, nebo telefonicky.
V případě komplikací s dodávkou vás budeme telefonicky kontaktovat a domluvíme se s vámi na dalším postupu.

Reklamační řád:

Je-li dodávaná poštovní zásilka poškozená, má zjevné vady obalu nebo má neúplný obsah, má zákazník právo odmítnout převzetí zásilky pro poškození. V tomto případě Česká pošta sepíše se zákazníkem zápis o poškození zásilky a následně ji zašle zpět odesílateli k projednání reklamačního řízení.

Reklamovat závadu lze i dodatečně, ale jen v tom případě, že závada nebyla patrná už při dodání. Taková dodatečná reklamace je možná jen do dvou pracovních dní po dodání, nebráni-li tomu vážné důvody. Lze ji reklamovat jen u té pobočky České pošty, která ji dodala. Podmínkou dodatečné reklamace je předložení poštovní zásilky v tom stavu, v jakém byla dodána.

Ochrana osobních údajů spotřebitele:

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na (remove XX) info XX @vinaslavnych XX .cz  nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.